Ons team

Het team van schooljaar 2017-2018

 
 
 
juf Elly (groep 1/2 en cultuurcoördinator) juf Karin (groep 1/2 en IB'er) juf Vera (onderwijsassistent groep 1/2)
     
 
 
juf Bernadette (groep 3/4 en
IPC coördinator)
Juf Bianca (groep 3/4) juf Annemieke (vakleerkracht bewegingsonderwijs)
     
 
juf Ankie (groep 5/6 en rekencoördinator) juf Susanne (groep 5/6 en Kanjer-
coördinator/anti-pestcoördinator en locatiecoördinator)
Meester Frank (vakleerkracht muziek)
     
 
juf Agnes (groep 7/8 en taal-/leescoördinator) meester Koen (groep 7/8 en ICT-coördinator) Chantal Jurjens (directeur)