BAS

Onze school neemt deel aan het BAS-project (Bouwen aan een Adaptieve School). In het kader van dit project scheppen wij voorwaarden voor een goed adaptief pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk om binnen ons onderwijs tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van kinderen te weten: relatie, autonomie en competentie. Het is belangrijk leerlingen duidelijkheid, veiligheid en orde te bieden. Voortdurend stellen wij ons de volgende vragen:
· Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijsproces te verbeteren?
· Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep?
· Op welke manier kan dit het beste worden georganiseerd?
· Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs?
 
In de afgelopen jaren hebben wij ons gericht op:
· De inrichting en aankleding van school, klas en plein.
· Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag.
· Basiscommunicatie en schriftelijke correctie.
· Regels en routines.
· Tijdsbewustzijn en taakplanning.
· Effectieve leertijd.
· Directe instructie en onderwijsmethoden.
· Groepsvorming (met pestprotocol).
· Tandemleren (samen werken aan een taak).
· Attributie (hoe staat een kind in het leerproces )
 
In het schooljaar 2019-2020 zal onze aandacht vooral gaan naar:
· IPC:  trainingen en implementeren
· Inzetten Chromebooks/tablets
· Rekenen gr. 4 t/m 8 digitaal verwerken en toetsen ( nieuwste versie )
 
Wilt u weten wat deze onderdelen inhouden en wat wij daarover hebben gedocumenteerd en afgesproken dan verwijzen wij u naar de BAS-map (op school aanwezig).