Waar de school voor staat

We vinden het erg belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Een leerling moet zich thuis voelen op onze school en vertrouwen hebben in de leerkrachten. Immers daardoor zullen de leerlingen zich ten volle ontwikkelen. Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van de leerlingen is het bevorderen van hun verantwoordelijkheidsgevoel. In onze schoolorganisatie is daarom dagelijks tijd ingeruimd voor begeleid zelfstandig werken. Het kenmerkende hiervan is, dat de leerlingen werken zonder voortdurende hulp van de leerkracht. De leerlingen leren verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk. Samen met u willen we ervoor zorgen, dat uw kind zich optimaal ontwikkelt op onze school.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het Schoolplan, de BAS-map en de Kwaliteit map, die op school ter inzage gevraagd kunnen worden.
De school accepteert geen enkele vorm van pesten.  De school werkt dan ook met een pestprotocol dat op school ter inzage ligt.