Hulp aan leerlingen wordt verleend in de eigen groep en door de eigen leerkracht. Tijdens het begeleid zelfstandig werken kan de leerkracht leerlingen die dat nodig hebben extra hulp bieden. Dit gebeurt in de groepen 3 t/m 8 aan de instructietafel.
Leerlingen die speciale hulp nodig hebben worden bij de kind- en leerlingbespreking aan de orde gesteld.
 

Download hier het Schoolondersteuningsprofiel 2016-2020 (SOP) van De Rozebottel

Download hier het SOP Monpas 2018-2019