Schoolgids

Deze schoolgids is bestemd voor de ouders en verzorgers van onze leerlingen en alle andere mensen die belangstelling hebben voor onze school.
Deze gids is gemaakt door een werkgroep bestaande uit leerkrachten en directie en wordt jaarlijks bijgesteld. De schoolgids bestaat uit 2 delen; een school specifiek deel en een algemeen deel, welke op deze pagina te downloaden zijn. Het algemeen deel handelt over alle scholen van Stichting Wolderwijs en het school specifieke deel over de Rozebottel.
Na instemming van de MR over de inhoud van deze gids, wordt de schoolgids op de website geplaatst en kunnen ouders, als zij dat wensen, een exemplaar opvragen.
Nieuwe ouders krijgen de schoolgids bij kennismaking op school.
Indien u na het doorlezen nog vragen heeft, beantwoorden we die graag.
 

Downoad hier het schoolspecifieke deel van de schoolgids.
Download hier het algemene deel van de schoolgids.